6019

เมตาเวิร์สกับการตลาด 6.0

สรุปบทที่ 1

ความหมายและองค์ประกอบของเมตาเวิร์ส

เมตาเวิร์ส (Metaverse) เป็นคำที่มีมานานแล้ว หมายถึงยุคที่มนุษย์อยู่ในโลกเสมือนและโลกจริงผสมผสานกัน คำนี้โด่งดังเมื่อ มาร์ค ซักเกอร์เบิร์ก ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเฟสบุ๊กเป็นเมตา (Meta) และประกาศนำบริษัทเข้าสู่ยุคเมตาเวิร์ส แม้ตอนแรกคนทั่วไปจะเข้าใจตามแนวทางที่ซักเกอร์เบิร์กอธิบาย แต่ในเวลาต่อมาผู้นำในวงการดิจิตอลคนอื่น ๆ ก็ให้ความเห็นที่แตกต่างกัน ทำให้ความหมายของเมตาเวิร์สชัดเจนมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ความหมายของเมตาเวิร์ส: เมตาเวิร์สคือ “โลกเสมือน ที่เกี่ยวเนื่องและซ้อนทับกับโลกจริง โดยมีสังคมและเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกัน”

คีย์เวิร์ด:

 1. โลกเสมือน สร้างด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงและปัญญาประดิษฐ์ เช่น:
  • VR (Virtual Reality): ความจริงเสมือน
  • AR (Augmented Reality): ความจริงเสริม
  • MR (Mixed Reality): ความจริงผสม
  • Hologram: ภาพสามมิติที่ถูกสร้างด้วยโฮโลกราฟี
  • AI (Artificial Intelligence): ปัญญาประดิษฐ์
 2. ความเกี่ยวเนื่องและทับซ้อน ระหว่างโลกทางกายภาพ (Physical World) และโลกดิจิตอลเรียลลิตี้ (Digital Reality World):
  • การอยู่สลับไปมาระหว่างโลกกายภาพและโลกความจริงเสมือน
  • การอยู่ในที่ที่โลกกายภาพและโลกเสมือนซ้อนทับกัน
 3. สังคมและเศรษฐกิจ ที่เชื่อมโยงระหว่างโลกเสมือนกับโลกจริง:
  • สังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นแบบดิจิตอล การเกิดขึ้นของโลกเสมือนที่มีพื้นฐานจากระบบดิจิตอลทำให้การเชื่อมโยงนี้ไม่ยากเย็น
  • การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ แรงงาน และเงิน ทั้งในโลกเสมือนและข้ามมายังโลกจริง

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง:

 • BlockChain: การเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ เพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
 • Cryptocurrency: เงินที่ใช้ได้ในโลกเสมือน (หรือใช้เงินดิจิตอลในโลกจริง)
 • Non-Cryptocurrency: เงินดิจิตอลชนิดอื่นที่ไม่ใช้คริปโต เช่น เงินดิจิตอลที่ออกโดยรัฐบาลกลาง
 • NFT (Non-Fungible Token): สินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินในโลกเสมือน

————————

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

————————