6029

เมตาเวิร์สกับการตลาด 6.0

สรุปบทที่2

เมตาเวิร์สในมุมมองต่างๆ

มุมมองหลักของเมตาเวิร์ส

 1. มุมมองของอุปกรณ์ (Devices):
  • อุปกรณ์พื้นฐานที่สามารถใช้เข้าสู่เมตาเวิร์สได้ เช่น คอมพิวเตอร์, แล็ปท็อป, แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน
  • อุปกรณ์เสมือนจริง เช่น แว่น VR, แว่น AR, แว่น MR, โฮโลแกรม, และอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆ
  • การพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่ใช้งานง่ายและราคาถูก เป็นเรื่องจำเป็น
 2. มุมมองของแพลตฟอร์ม (Platform):
  • แพลตฟอร์มเมตาเวิร์สถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงปี 2021-2022 และมีทั้งแพลตฟอร์มที่เปิดให้ใช้งานและยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
  • แพลตฟอร์มแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก:
   • เมตาเวิร์สแบบกระจายอำนาจ (Decentralized Metaverse) เช่น Decentraland และ The Sandbox
   • เมตาเวิร์สแบบรวมศูนย์ (Centralized Metaverse) เช่น Meta และ Roblox
  • แพลตฟอร์มเมตาเวิร์สแบ่งตามสภาวะแวดล้อมเป็น 2 ประเภท:
   • เมตาเวิร์สแบบสภาวะแวดล้อมปิด (Closed Environment Metaverse) เช่น Roblox, Fortnite, Decentraland, Sandbox, Horizon World
   • เมตาเวิร์สแบบโลกจริง (Real World Metaverse) เช่น Pokemon Go, ที่ใช้เทคโนโลยี AR
 3. มุมมองแอปลิเคชั่น (Application) หรือ ประโยชน์การใช้งาน (Use Cases):
  • การนำเมตาเวิร์สไปประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงาน, การแพทย์, การประชุม, การท่องเที่ยว, การศึกษา, การจำลอง, และการฝึกอบรม
  • การใช้เมตาเวิร์สในอุตสาหกรรมเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างประสบการณ์ที่มีคุณภาพมากขึ้น

สรุป:

 • โลกยุคเมตาเวิร์สได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยมีการพัฒนาอุปกรณ์และแพลตฟอร์ม รวมถึงการนำเทคโนโลยีเมตาเวิร์สมาประยุกต์ใช้ในวงการและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง
 • การพัฒนาของเมตาเวิร์สจะเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้

————————

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

————————