6079

เมตาเวิร์สกับการตลาด 6.0

บทที่ 7

การตลาดเชิงพื้นที่ และ การคำนวณเชิงพื้นที่ (Spatial Marketing and Spatial Computing)

การตลาดเชิงพื้นที่: แนวคิดนี้เสนอโดยฟิลิป คอตเลอร์ เน้นการใช้ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของผู้บริโภคเพื่อปรับแต่งกลยุทธ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอเฉพาะบุคคล การปรับปรุงสถานที่ค้าปลีก และเครือข่ายการจัดจำหน่าย ตัวอย่างการใช้งานได้แก่:

  1. การเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่ค้าปลีก โดยใช้ข้อมูลประชากรและรูปแบบการจราจร
  2. ข้อเสนอเฉพาะบุคคล โดยใช้บริการตามตำแหน่ง
  3. การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน โดยวิเคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร์
  4. การวางแผนและโปรโมทงานอีเวนต์ โดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่
  5. การโฆษณาแบบเจาะจงตำแหน่ง

การคำนวณเชิงพื้นที่: การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครื่องมือที่มีเทคนิคการคำนวณขั้นสูงในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิศาสตร์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การวิเคราะห์ข้อมูล และบริการตามตำแหน่ง เพื่อ:

  1. วิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภค
  2. เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาด
  3. เพิ่มการกำหนดเป้าหมายลูกค้า

เทคโนโลยีการคำนวณเชิงพื้นที่ยังเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในเมตาเวิร์สแบบโลกจริง (Real World Metaverse) หรือในอุปกรณ์สวมใส่แบบ XR (Extended Reality) ซึ่งรวมถึง VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality) และ MR (Mixed Reality)

————————

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

————————