6059

เมตาเวิร์สกับการตลาด 6.0

สรุปบทที่ 5

พัฒนาการการตลาดจากอดีตสู่ยุคเมตาเวิร์ส

Marketing 1.0: Products 4Ps

 • เน้นคุณภาพของสินค้า พัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

Marketing 2.0: Customers 4Cs

 • เจาะจงผู้บริโภคเป็นกลุ่ม แคบลง และมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการซื้อซ้ำ

Marketing 3.0 (2010): From Products to Customers to the Human Spirit

 • เน้นมนุษย์และความรับผิดชอบต่อสังคมในสินค้าและบริการ

Marketing 4.0 (2016): Moving from Traditional to Digital

 • เปลี่ยนผ่านจากช่องทางการสื่อสารดั้งเดิมไปยังช่องทางดิจิทัล สร้าง Omni channel

Marketing 5.0 (2021): Technology for Humanity

 • ใช้เทคโนโลยีข้อมูลและ AI เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น

Marketing 6.0 (2023): The Future is Immersive

 • เทคโนโลยีเมตาเวิร์สเป็นส่วนสำคัญ เน้นการตลาดที่เสมือนจริงและดื่มด่ำ

อ้างอิงจากหนังสือการตลาดของฟิลลิป คอตเลอร์:

 • ยุค 3.0, 4.0, 5.0, และ 6.0 อ้างอิงตามการออกหนังสือของฟิลลิป คอตเลอร์

การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล:

 • ยุค 4.0: การตลาดดิจิทัลเต็มตัว
 • ยุค 5.0: การใช้ข้อมูลและ AI ที่แพร่หลาย

ยุค 6.0 และเมตาเวิร์ส:

 • ฟิลลิป คอตเลอร์เน้นเรื่องเมตาเวิร์สในหนังสือ Marketing 6.0
 • กลุ่ม Generation Z และ Alpha คุ้นเคยกับเมตาเวิร์สจากเกมส์สังคมออนไลน์ เช่น Roblox และ Fortnite
 • Generation Y (Millennials) เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว
 • ความเสมือนจริงดื่มด่ำจากเมตาเวิร์สเข้ากับชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

ความท้าทายและการยอมรับเมตาเวิร์ส:

 • ยังมีบางคนลังเลและสงสัยเกี่ยวกับเมตาเวิร์ส
 • การทำความเข้าใจและการยอมรับเมตาเวิร์สต้องใช้เวลา
 • การตลาดแบบเมตาเวิร์สที่ประสบความสำเร็จจะช่วยให้เกิดการยอมรับและการใช้งานเมตาเวิร์สมากขึ้นในอนาคต

————————

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

————————